Med hjälp av finansiering från Internetfonden tillgängliggör Sven Hedins stiftelse vid Kungliga vetenskapsakademien delar av de omfattande samlingar som den upptäcktsresande, världsberömde svenske geografen Sven Hedin (1865 – 1952) lämnade efter sig. Digitaliserat arkivmaterial har integrerats i ett geografiskt informationssystem baserat på Google Earth som gör det möjligt för allmänheten att via Internet bege sig på en virtuell, interaktiv färd genom Asien i Sven Hedins spår.

– Det här är drömmen för alla ”fåtöljäventyrare” som faktiskt kan få en känsla av att ha besökt de här platserna, trots att de aldrig behövt lämna datorn eller vardagsrummet, säger Lars Larsson, projektledare vid Sven Hedins stiftelse.

Sven Hedin ägnade sitt liv åt att kartlägga Centralasien och tillbringade nästan 20 år i fält. Han kartlade ensam, landvägen större ”vita fläckar” på kartan än vad någon annan människa gjort, vare sig före eller efter honom. Det omfattande arkivet han lämnade efter sig, förvaltat av Sven Hedins stiftelse, är sannolikt det största i Sverige som härstammar från en enda person. Arkivet och samlingarna innehåller bland annat cirka 15 000 fotografier, tiotusentals brev, dagböcker, kartor och teckningar.

Med hjälp av den gratis nedladdningsbara programvaran Google Earth kan besökare få en överblick över Sven Hedins resor genom Asien. De historiska kartor som framställdes från Hedins färder har digitaliserats och anpassats för visning i systemet. Kartorna utgör själva kärnan i materialet och dessa kombineras med hans rutter och lägerplatser, som gör det möjligt att följa Hedins expeditioner dag för dag i sin rätta geografiska kontext. Genom att klicka på symboler på kartan går det att läsa utdrag ur Hedins dagböcker och se foton från respektive plats.

Förutom det historiska källmaterialet har även modern digital media integrerats från en expedition till Iran i Sven Hedins spår 2013, finansierad av National Geographic Society. Det innebär att besökarna även får en kompletterande bild av hur de platser Hedin besökte ser ut idag.

– Många digitaliseringsprojekt nöjer sig med att bara förvara materialet i en stor databas. Vi har gått steget längre och visat hur man med modern teknik kan levandegöra ett digitalt kulturarv och också skapa ny kunskap genom visualisering och ny berättarteknik baserad på geografiska informationssystem, förklarar Lars Larsson.

Projektet kommer att lanseras för allmänheten i samband med att Sven Hedins stiftelse öppnar sin nya webbplats i februari 2015 i samband med 150-årsdagen av Hedins födelse.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Stiftelsen för Internetinfrastrukturs på deras webbplats.